Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Bytet av e-postadresser, som är en del av namnbytet från Stockholms läns landsting till Region Stockholm, har planerats en längre tid och var från början planerat att genomföras under 2020. På grund av pandemin och den hårda belastningen på hälso- och sjukvården har tidpunkten för byte av e-postadresser flyttats fram. Nu finns förutsättningarna för att genomföra bytet som gör Region Stockholm tydligare som avsändare.

Nästa steg sker den 26 oktober då www.sll.se byter namn till www.regionstockholm.se.