Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

- Det här är ett nytt drop- in initiativ på en plats där vi vet att det är många människor i rörelse. Vi hoppas nå de personer som vill vaccinera sig men som av olika anledningar inte kommit sig för att göra det, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm.

Alla personer som är födda 2005 eller tidigare kan vaccinera sig genom drop- in i Kungsträdgården vardagar 10.00-17.00 och helgdag mellan 10.00-15.00 från den 13 september till och med 19 september. Vaccinationsinsatsen som görs i nära samarbete med Stockholms stad kan komma att förlängas.

- Det är många som har vaccinerat sig men det är fortfarande så att fler behöver gör det. Till dig som är tveksam vill jag gör ett medskick, vaccinera dig, det är gratis och det skyddar dig från att bli sjuk och minskar risken att du smittar vänner, familj och arbetskollegor, säger Magnus Thyberg. 

De som är födda 2005 eller tidigare men ännu inte fyllt 18 år behöver ett samtycke från sina båda vårdnadshavare för att kunna vaccinera sig vid bussen. Om samtycke saknas kan sjukvårdspersonalen i bussen genomföra en mognadsbedömning av individen och om

Om du är under 18 år och kommer till vaccinationsbussen utan vårdnadshavare behöver du ett samtycke från dina båda vårdnadshavare. Be dem underteckna blanketten och ta med den till bussen tillsammans med en legitimation.

Samtyckesblanketten hittar du här 

Mer information om vaccination mot covid-19 hittar du på 1177.se. Blanketten har också skickats hem till alla födda mellan 2005 och 2003 och som ännu inte fyllt 18 år.