Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

- Vi vill finnas där livet pågår för människor och erbjuda vaccination till de personer som ännu inte har vaccinerat sig eller som är tveksamma och vill prata om vaccinationerna. Medborgarplatsen som är en av Stockholms mest besökta mötesplatser ger oss möjlighet till dessa viktiga möten och dialoger, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare Region Stockholm.

Alla personer som är födda 2005 eller tidigare kan vaccinera sig genom drop- in vid Medborgarplatsen vardagar 10.00-17.00 och helgdag mellan 10.00-15.00 från den 20 september till och med 26 september. Vaccinationsinsatsen som görs i nära samarbete med Stockholms stad kan komma att förlängas.

- Det är viktigt att fler vaccinerar sig för att minska smittspridningen. Varje vaccination gör skillnad  och är en vinst för varje enskild individ. Till dig som är tveksam vill jag gör ett medskick, vaccinera dig, det är gratis och det skyddar dig från att bli sjuk och minskar risken att du smittar vänner, familj och arbetskollegor, säger Magnus Thyberg.

De som är födda 2005 eller tidigare men ännu inte fyllt 18 år behöver ett samtycke från sina båda vårdnadshavare för att kunna vaccinera sig vid bussen. Om samtycke saknas kan sjukvårdspersonalen i bussen genomföra en mognadsbedömning av individen.