Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

De flesta av Region Stockholms medarbetare har varit på plats under pandemin, men en del har kunnat utföra sina arbetsuppgifter hemifrån. Planeringen för hur återgången exakt ska gå till i Region Stockholms verksamheter sker inom respektive förvaltning och bolag. Det innebär att återgången kan se olika ut i de olika verksamheterna. Gemensamt är att återgången ska ske smittsäkert och successivt under hösten och kan inledas från och med den 29 september.

Fortsätt mötas digitalt när det går

Rekommendationen att begränsa tjänsteresor och möten i Region Stockholm upphör också att gälla den 29 september. Digitala möten bör fortsatt alltid övervägas som alternativ, även när det blir möjligt att ha fysiska möten och genomföra till exempel tjänsteresor och studiebesök. Det är den närmaste chefen som, i dialog med medarbetaren, beslutar om hur möten ska genomföras.