Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Riktlinjen är framtagen av Smittskydd Stockholm och Vårdhygien Stockholm i samverkan med Regionala Kommunala Hygienkommittén (RKHK) och riktar sig till verksamhetsansvariga inom SÄBO för äldre, LSS- och socialpsykiatriska boenden, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) samt läkare/läkarorganisation inom respektive verksamhet samt läkare på vårdcentral/husläkarmottagning.

Riktlinjen ersätter de fyra tidigare separata dokumenten.

Vaccination mot covid-19 skyddar mot allvarlig sjukdom och död och är den effektivaste åtgärden för att stoppa smittspridningen av covid-19. Att stanna hemma vid minsta symtom och att hålla avstånd fortsätter att vara viktiga komponenter för personal och omsorgstagare för att förebygga smitta.

All personal, även de som är fullvaccinerade, rekommenderas att utöver basala hygienrutiner fortsatt använda source control och adekvat skyddsutrustning.  

Smittspårning och provtagning av exponerade personer innefattar som i tidigare riktlinjer personal och omsorgstagare som varit i nära kontakt (mindre än 2 meter i minst 15 minuter) med den person som bekräftats smittad av covid-19.

Samlat dokument riktat till SÄBO för äldre, LSS- och psykiatriska boenden, hemtjänst och biståndsbedömd dagverksamhet.