Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Den 2 november 2020 fick SLSO uppdraget att upprätta en samordningsfunktion. Uppdraget har sedan förlängts vid två tillfällen, den 26 januari och den 30 juni. Nuvarande uppdrag löper ut den 30 september. HSF och SLSO har gjort en ny bedömning att uppdraget bör förlängas till och med 31 december 2021. Behoven kvarstår att fortsatt förebygga smittspridning, hantera eventuellt ökat vårdbehov samt fullfölja vaccinationsuppdraget.

I uppdraget ingår att samordna och stödja vårdgivare inom hela närsjukvården med särskilt fokus på husläkarverksamhet, närakuter, läkarinsatser i särskilda boenden för äldre, geriatrik och avancerad sjukvård i hemmet, ASIH. Uppdraget omfattar också samverkan med Smittskydd Stockholm, vårdhygien och samordning mellan Region Stockholm och kommunernas vård- och omsorgsverksamheter. SLSO ska förse hälso- och sjukvårdsförvaltningen med underlag i frågor som kan kräva beslut.