Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Socialstyrelsen har uppdaterat kunskapsstödet "Tillgång till vårdhygienisk kompetens". Det är en revidering av tidigare version. Målet med stödet är bland annat att förtydliga innebörden av lagens krav samt vara ett stöd för vårdgivare och verksamhetsansvariga i kvalitetsarbetet.