Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Folkhälsomyndigheten stöder Barnläkarföreningens rekommendation om vaccination av barn som fyllt 12 år och upp till 15 år med vissa medicinska tillstånd. Det saknas definierade riskgrupper för svår covid-19 bland barn och unga. Svenska Barnläkarföreningen listar grupper av barn och unga med bakomliggande kroniska tillstånd där det finns en ökad risk att bli allvarligt sjuk i virusutlösta luftvägsinfektioner, sannolikt även i covid-19.  

Bedömning av vilka barn som berörs görs av behandlande läkare. Berörda barn/vårdnadshavare blir kontaktade med erbjudande om vaccination. Vaccinationen sker på vaccinationsmottagning vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge eller Solna.

Barnverksamheter vid länets barnsjukhus arbetar fortlöpande med att identifiera vilka barn som ska erbjudas vaccination. I de fall barnläkare utanför barnsjukhusen rekommenderar att barnet erbjuds vaccination ska barnet remitteras till barninfektionsmottagningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

I de fall barnläkare behöver stöd för att värdera det medicinska behovet/risken kan läkaren ta kontakt med barninfektionskonsult vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.