Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

För att skydda de som riskerar svår sjukdom vid influensainfektion är det viktigt att uppnå en hög vaccinationstäckning mot säsongsinfluensa, både inom riskgrupperna och hos vård- och omsorgspersonal som i sitt arbete träffar personer som tillhör riskgrupper. 

Under vecka 45 startar vaccinationen mot säsongsinfluensan som inleds med att prioritera riskgrupperna. Vecka 47 och 48 är vård- och omsorgspersonal särskilt prioriterade för vaccination. Därefter öppnar vaccineringen upp för alla invånare.

Erbjudande om vaccination är ett arbetsgivaransvar

Vaccination rekommenderas för all personal inom vård- och omsorg som regelbundet arbetar nära patienter och omsorgstagare. Vaccination är särskilt viktigt för medarbetare som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar, det vill säga riskgrupper. Vaccination bidrar också till en lägre sjukfrånvaro bland personalen.

Det är ett arbetsgivaransvar att erbjuda sin vård- och omsorgspersonal vaccination mot säsongsinfluensan. Det gäller för alla arbetsgivare inom vård och omsorg, det vill säga inom regionägd vård, privata vårdgivare och kommunal vård och omsorg. Det är den närmsta chefen som besvarar var och hur personalen ska vaccinera sig. Olika arbetsplatser organiserar detta på olika sätt. Kostnaden för vaccination av personal står arbetsgivaren för. Alla vaccinationer mot säsongsinfluensan ska registreras i Vaccinera.

Samlad information om säsongsinfluensan och den årliga vaccinationskampanjen.