Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm arbetar för att vaccinationstäckningen ska bli så hög som möjligt bland länets invånare. Målsättningen är att stoppa smittspridning och minimera antalet invånare som blir allvarligt sjuka i covid-19. Varje person som väljer att vaccinera sig mot covid-19 innebär en stor hälsovinst. Ännu är 28,9 procent av de invånare som erbjuds vaccination ännu inte fullvaccinerade.

Som hälso- och sjukvårdspersonal kan du göra en viktig insats genom att rekommendera vaccination och fråga dina patienter om de vaccinerat sig. Med utgångspunkt från den ovaccinerade patientens förutsättningar kan du vägleda till vaccination.

Boka och hänvisa

Den mest effektiva lösningen är att erbjuda vaccination i samband med vårdkontakter. De vårdgivare som inte kan erbjuda detta kan istället boka vaccination till patienten. Nu finns ett direktnummer till telefonbokningen som hälso- och sjukvårdspersonal kan ringa för att boka vaccination för en patients räkning. Personallinjen har nummer 08-580 346 82 och öppettiden är 8-19 alla dagar. Telefonbokningen ringer även upp patienten när det är dags att boka dos 2.

Om patientens situation inte tillåter en bokad tid kan hen hänvisas till en drop-in-mottagning.

Svar på frågor

I andra fall kan patienten behöva få svar på frågor om vaccination. Om du som vårdpersonal inte kan besvara frågor går det bra att remittera till husläkarmottagningen där personen är listad. Det finns också bra material som du kan lämna till patienten.

Om du har haft ett samtal med din patient om vaccination ska det registreras i patientjournalen. Det finns nu nya sökord i journalsystemet Take Care.

Läs mer

Här finns mer information och länkar till material du kan dela ut till dina patienter.

Som hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas du att ställa frågan om vaccination till patienter, och rekommendera vaccination mot covid-19 till de som kan och vill vaccinera sig. Här hittar du mer information och vägledning.