Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Nu erbjuds fler patienter med måttligt nedsatt immunförsvar en andra påfyllnadsdos (dos 4) av covid-19 vaccin. Det ska ha gått minst tre månader sedan senaste dos.

Erbjudandet gäller patienter mellan 18 och 64 år som har måttligt nedsatt immunförsvar till följd av sjukdom eller behandling. Det kan till exempel gälla immunbristsjukdom, reumatisk sjukdom eller cancersjukdom där patienten behandlas med kortison, biologiska läkemedel eller cytostatika. Behandlande läkare kan även göra en bedömning om patienten har behov av en fjärde vaccindos.

Sedan tidigare har patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar erbjudits fler vaccindoser där vaccinationen genomförts vid Karolinska Universitetssjukhuset.

De som har måttligt nedsatt immunförsvar kan boka tid för covid-19 vaccination på valfri vaccinationsmottagning genom att gå in på sitt erbjudande i appen Alltid öppet och svara på frågorna i hälsodeklarationen. De som inte har appen kan ringa telefonbokningen eller besöka en drop-in-mottagning.