Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Den mest intensiva fasen av vaccinationen mot covid-19 har inneburit att cirka 4,6 miljoner vaccindoser har getts till 1 781 557 individer i Stockholms län, sedan den första dosen gavs, 27 december 2020.

De viktigaste aktiviteterna inom konceptet Hela Stockholm mot pandemin har handlat om att tillgängliggöra vaccination mot covid-19, inte minst i områden med låg vaccinationstäckning.

Därför har Hela Stockholm mot pandemin haft delkampanjerna Hela Järva mot pandemin, Hela Södertälje mot pandemin och Hela Botkyrka mot pandemin. För ökade vaccinationsmöjligheter har vaccinationsbussar besökt totalt 115 platser i länet. Cirka 195 000 doser har givits i bussarna.

Sista dagen för vaccinationsbussarna

30 april är också sista dagen för vaccinationsbussarna. Det finns även i fortsättningen gott om möjligheter att vaccinera sig mot covid-19. Region Stockholm har också en beredskap och möjligheter att skala upp vaccinationskapaciteten, om det skulle behövas.

Fler fakta om vaccinationerna mot covid-19:

  • Onsdagar har varit den populäraste veckodagen bland stockholmarna att vaccinera sig på. Den minst populära veckodagen har varit söndagar.
  • Den enskilda dag då allra flest vaccindoser gavs var 16 juni 2021, då gavs 39 185 vaccindoser runt om i länet.
  • Comirnaty (vaccinet från Pfizer och Biontech) har varit det vanligaste vaccinet bland stockholmarna. Totalt har hittills 3 483 053 Comirnaty-doser registrerats, vilket motsvarar över 1 000 liter vaccin. Det näst vanligaste vaccinet i Stockholm är Spikevax (vaccinet från Moderna), som getts i 907 511 doser.
  • 507 748 vaccindoser har getts på Kistamässan, den plats där flest stockholmare har vaccinerat sig.