Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Handlingsprogrammen för calicivirus (vinterkräksjuka) och legionella har setts över och uppdaterats. Riktlinjerna är framtagna av Smittskydd Stockholm, Vårdhygien Stockholm i samverkan med Regional Kommunal Hygien Kommitté (RKHK) på uppdrag av regional arbetsgrupp vårdhygien (RAG Vårdhygien).

Stöd för handläggningen av patienter med misstänkt/verifierad smittsam virusorsakad gastroenterit (magsjuka) orsakad av calicivirus.

Riktlinjer för att handlägga fall av misstänkt vårdrelaterad legionellainfektion samt förebygga förekomst av legionella. Handlingsprogrammet gäller i slutenvården och särskilda boenden i Stockholms län.

Uppdateringar i korthet

Handlingsprogram för calicivirus

  • Bakgrundsinformation och referens har kompletterats med kunskap om droppsmitta
  • Användning av stänkskydd (vätskeresistent kirurgiskt munskydd och skyddsglasögon eller heltäckande visir) vid risk för stänk mot ansiktet har lagts till
  • Uppdatering av länkar, definitioner och referenser

Handlingsprogram för legionella

  • Antal legionellafall per år i Sverige har uppdaterats
  • Ordet ”avdelning” har bytts ut till ”boendeenhet”
  • I tabell, kolumn Provtagning har temperaturangivelsen (37 grader) tagits bort
  • Uppdatering av länkar