Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Nu finns nedanstående tio smittskyddsblad översatta till ukrainska.

Smittskyddsblad för patienter om covid-19. Översättning till ukrainska av den förra versionen från 2022-02-09. Ny översättning kommer att tas fram.

Smittskyddsblad för patienter om ESBL. Översättning till ukrainska.

Smittskyddsblad för patienter om hepatit B. Översättning till ukrainska.

Smittskyddsblad för patienter om hepatit C. Översättning till ukrainska.

Smittskyddsblad för patienter om hiv. Översättning till ukrainska.

Hiv med välinställd behandling - patientinformation. Översättning till ukrainska.

Informationsblad för patienter om latent tuberkulos - när förebyggande behandling ges. Översättning till ukrainska.

Informationsblad för patienter om latent tuberkulos - när förebyggande behandling inte ges. Översättning till ukrainska.

Smittskyddsblad för patienter om MRSA. Översättning till ukrainska.

Smittskyddsblad för patienter om tuberkulos. Översättning till ukrainska