Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Tilläggsuppdraget består av att genomföra hälsoundersökningar för massflyktingar från Ukraina enligt direktiv från Smittskydd Stockholm och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Vårdgivare är välkomna att ansöka om att få bedriva vård enligt tilläggsuppdraget. Ansökningar tas emot löpande.

För mer detaljerad information:

Tilläggsuppdrag till husläkaruppdraget avseende hälsoundersökningar för flyktingar från Ukraina.