Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

På grund av fortsatt smittspridning av covid-19 i samhället kvarstår de befintliga åtgärderna och rekommendationerna för vård och omsorg tills vidare. Aktuell information finns här:

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.