Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Bokningen av ny påfyllnadsdos är sedan tidigare öppen för personer som är 65 år eller äldre och personer som tillhör riskgrupp. Dessa grupper rekommenderas en ny påfyllnadsdos av Folkhälsomyndigheten. Övriga personer mellan 18 och 64 år rekommenderas inte uttryckligen ytterligare en påfyllnadsdos men Folkhälsomyndigheten förordar att den ska erbjudas kostnadsfritt. Från och med idag kan denna dos bokas via appen Alltid öppet eller telefonbokningen om det gått minst fyra månader sedan senaste dos.

Den nya påfyllnadsdosen erbjuds också på drop-in-mottagningar från 1 september till personer som är 65 år eller äldre eller tillhör riskgrupper. Övriga invånare som fyllt 18 år kan vaccinera sig med den nya påfyllnadsdosen på drop-in-mottagningar först från och med 12 september.

Den nya påfyllnadsdosen erbjuds tidigast fyra månader efter den senaste dosen. Om det gått kortare tid än så blir personen alltså nekad en ny dos även om de bokat tid.

Läs mer