Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Förra veckan öppnade tidsbokningen för ny påfyllnadsdos för personer som är 65 år eller äldre och nu kan också personer över 18 år som tillhör en riskgrupp och där det har gått minst fyra månader sedan den senaste dosen boka sin påfyllnadsdos.

Den nya påfyllnadsdosen bokas som tidigare via appen Alltid öppet eller telefonbokningen. Alla invånare som fyllt 18 år och är registrerade i appen Alltid öppet hittar ett vaccinationserbjudande när de loggar in. Vid bokningen besvaras en hälsodeklaration som avgör om man tillhör riskgrupp eller inte och om det gått minst fyra månader sedan senaste dosen. De som räknas till riskgrupp får förtur till bokningen den 24 och 25 augusti.

Personer i riskgrupp som tidigare blivit kallade till Karolinska universitetssjukhuset för vaccination blir det igen och behöver inte boka själv. Invånare med medicinska frågor om vad som gäller för den egna vaccinationen hänvisas till sin behandlande läkare.

Från och med fredagen 26 augusti kan även alla invånare som fyllt 18 år och där det gått fyra månader sedan senaste dosen boka en ny påfyllnadsdos. Region Stockholms vaccinatörer har ökat sin kapacitet så bra att bokningen för alla över 18 år kan öppna tidigare än planerat. Folkhälsomyndigheten förordar att Sveriges regioner ska erbjuda denna dos även om den inte uttryckligen rekommenderas för målgruppen. Drop-in-vaccination öppnar för denna grupp 12 september.

Mer information

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns svar på vanliga frågor om vaccination mot covid-19: