Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Mängden videosamtal ökade rejält under pandemin. Även om andelen videosamtal minskat sedan dess utgör de fortfarande en betydande del av möten mellan vården och invånare. Som ett stöd till vården har Region Stockholms webbplats om digifysiska arbetssätt i vården, nu tips och råd om bättre och mer tillgängliga videomöten.

Fem korta filmer om bättre videomöten med patienter

Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan fysiska möten och videomöten? Hur ska man förbereda sig och sin arbetsplats inför ett videomöte med patient? Hur skapar man en trygg start på mötet för patienten och hur förmedlar man empati och närvaro? I fem korta filmer ger leg. psykolog Johan Edbacken konkreta verktyg för bättre videomöten med patienter baserat på egen erfarenhet och forskning.

Titta på filmerna med Johan:

Videomöten med högre tillgänglighet

Både den fysiska miljön för videomöten och arbetssättet påverkar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Ronnie Widmark, SLSO Habilitering & Hälsa, har lång erfarenhet av tillgänglighetsfrågor och teknik för personer med funktionsnedsättning. Han delar med sig av sina bästa råd om hur arbetsplatsen och arbetssättet kan utformas så att det som kommuniceras under ett videomöte ska kunna uppfattas tydligt av så många som möjligt.

Ta del av Ronnies råd:

Om jobbadigifysisk.se

Syftet med jobbadigifysiskt.se är att inspirera vårdgivare i Region Stockholm att utveckla sina verksamheter mot en mer digifysisk vård genom att dela erfarenheter och arbetssätt från andra vårdgivare. Fokus ligger på att genom goda exempel och beskrivningar av hur man kan jobba, visa möjligheterna med att kombinera digitala och fysiska arbetssätt i kontakten med patienter.