Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

- Tidig diagnos av hiv är angeläget för personer som bär på viruset, säger Magnus Göransson, undersköterska på Venhälsan, Södersjukhuset. Tidigt insatt behandling minskar virusets påverkan på kroppen och minskar radikalt risken för smitta. Med dagens effektiva behandling är hiv en kronisk infektion med god prognos. Och välbehandlad hiv, vilket gäller 95 procent av alla som lever med hiv, överförs inte vid sex.

Spridningen av hiv är fortsatt begränsad i Sverige. Under 2021 rapporterades 352 fall av hivinfektion (3,4 personer per 100 000 invånare). Liksom tidigare år var hiv vanligare bland män (66 procent). Flest fall förekom i åldrarna 30–39 år. Liksom tidigare år fanns största andelen personer med hiv i storstadsregionerna, varav 36 procent i Region Stockholm. Antal hivtester och nydiagnostiserade med hiv minskade dock 2019–2021, vilket bedöms vara relaterat till covid-19-pandemin.

Lättnad men oro för fördomar

Alla som vet om att de lever med hiv går på regelbundna kontroller. Behandling med hivmedicin minskar mängden virus i kroppen tills det inte ens går att mäta. När en person räknas som smittfri kan den behandlande läkaren ge besked om att det inte längre finns risk att hiv överförs till någon annan. Hur länge en person måste medicinera för att bli smittfri är individuellt. För vissa tar det ett par månader, för andra kan det ta längre tid. Även om en person är smittfri lever hen fortfarande med hiv och behöver fortsätta ta sin medicin.

- För de flesta är det en lättnad att veta att de lever med smittfri hiv, säger Magnus Göransson. De kan sluta oroa sig för att hiv överförs till en partner och det finns ingen anledning att avstå från sex. Bara en av fem vågar dock vara öppen med sin hivstatus. Det svåraste för många är inte sjukdomen i sig utan andras okunskap som kan göra att de möts av fördomar och särbehandling.

Testning och information i Pride Park

Test för såväl hiv som syfilis erbjuds i Pride Park 3 augusti kl. 16.00-21.30 samt 4–6 augusti kl. 14.30-21.30. Det finns det också möjlighet att få information om hiv, syfilis och säkrare sex. Medarbetare från Posithiva gruppen finns tillgängliga för personliga samtal.