Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Akademiskt primärvårdscentrum håller, på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, utbildning i Hänvisningsstödet, Rådgivningsstödet webb och samtalsprocessen. Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor som bedömer patientens vårdbehov i den första vårdkontakten via telefon, digitalt eller på mottagningen. Utbildningen kompletterar sjuksköterskans yrkeskompetens och möjliggör mer patientsäkra bedömningar och hänvisningar.

Mer informations finns här:

Symtombaserat beslutsstöd för att hänvisa patienter vid första vårdkontakt.