Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Smittskydd Stockholm har, i samarbete med representanter från berörda verksamheter och journalsystemet TakeCare, sett över och uppdaterat riktlinjerna för vård av gravida med hepatit B liksom det väntade barnets förebyggande behandling. Orsaken är att mödrahälsovården identifierat behovet av en mer patientsäker hantering av informationen och påtalat behovet av ett nytt arbetssätt. Resultatet är en funktion i TakeCare som gör handläggningen säker under hela vårdförloppet. Att handläggningen digitaliserats gör att den gravida själv slipper vara bärare av sin information mellan olika vårdinstanser.

Riktlinjen kommer från den 9 januari att finnas på Smittskydd Stockholm webbplats och länkas till respektive verksamhets riktlinje.

Arbetet med uppdateringen och digitaliseringen av handläggningen har även förbättrat samarbetet och gett en större förståelse för respektive verksamhets arbete.

Information om hepatit B:

Smittskydd Stockholms information om hepatit B.