Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Antalet fall av covid-19 ökar i Region Stockholm. Fler patienter vårdas inneliggande på sjukhus med covid-19 som en följd av detta. Dessutom är många sjuka i RS och influensasäsongen har börjat. Vinterkräksjukan har likaså tagit fart. Belastningen på vården är mycket stor.

Mot bakgrund av det epidemiologiska läget för covid-19 kvarstår tills vidare de befintliga rekommendationerna, exempelvis avseende provtagning, omhändertagande, smittspårning och source control. Dokumenten om source control för personal, medföljande och besökare har uppdaterats med nytt datum och enstaka förtydliganden. Besöksrekommendationer kan behöva anpassas i verksamheterna utifrån egen riskbedömning.

Under hösten har också en ökning setts av antalet fall av invasiv infektion med streptokocker grupp A i Sverige liksom övriga Europa.

Rekommendationer gällande användandet av munskydd. Uppdaterad, gäller från 2022-12-19 och tills vidare.

Rekommendationer gällande användandet av munskydd. Uppdaterad, gäller från 2022-12-19 och tills vidare.

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.

Det är ytterst varje vårdgivarens ansvar att besluta vilken nivå av rekommendationer vid besök som bäst lämpar sig i den egna verksamheten. I dokumentet finns besöksrekommendationer som enbart ska tolkas som en regional vägledning. Uppdaterad den 5 april 2022.

Smittskydd Stockholms information om betahemolyserande grupp A-streptokocker.

Kontakt