Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

- I år är det tre virus som sammanfaller i tid och vars spridning ökar i hela landet; influensa, RS-virus och covid-19. Det viktiga när man känner symtom är att stanna hemma och ringa 1177. Där kan man få råd om man ska ägna sig åt egenvård, uppsöka en vårdcentral eller om tillståndet är så pass allvarligt att man bör uppsöka en akutmottagning, säger Johan Bratt, chefläkare, Region Stockholm.

För att undvika influensa och covid-19 är det viktigt att vaccinera sig. Blir man väl sjuk ska man stanna hemma. Det går oftast bra att vaccinera sig mot covid-19 och den vanliga säsongsinfluensan samtidigt.

När det gäller RS-virus är det framför allt många barn som är smittade i Stockholms län. Nyfödda och de allra yngsta barnen smittas oftast av äldre syskon som går på förskola. Region Stockholm uppmanar därför till att, om man har möjlighet, överväga att hålla syskon hemma från förskola så länge det är en hög smittspridning i samhället.

- Just på länets barnakuter är läget särskilt ansträngt, därför är det viktigt att föräldrar med barn som inte är akut sjuka att först ringa 1177 istället för att åka in till barnakuten där det kan bli långa köer. Via 1177 kan man få tips kring egenvård eller rekommendation om att i stället besöka en vårdcentral eller närakut, säger Johan Bratt.

Covid-19 fortsätter att öka i länet. 437 personer vårdades på fredagsmorgonen på sjukhus med sjukdomen varar åtta på intensivvårdsavdelning.

- I de allra flesta fall är det milda symptom, och vi ser därför ingen stor ökning vad gäller intensivvården, men det är allvarligt att smittspridningen ökar. Därför är det viktigt för dem som ännu inte har tagit alla sina sprutor att vaccinera sig, säger Johan Bratt.

 

Informationsmaterial till föräldrar: 

Beställningsbart informationsmaterial för att uppmärksamma att RS-säsongen är här, samt ge tips på hur sjukdom kan förebyggas.