Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Handlingsprogrammet har setts över och uppdaterats. Riktlinjen är framtagen av Smittskydd Stockholm och Vårdhygien Stockholm i samverkan med Regional Kommunal Hygien Kommitté (RKHK) på uppdrag av regional arbetsgrupp vårdhygien (RAG Vårdhygien).

Riktlinje för medarbetare och studerande inom öppenvård, slutenvård och tandvård i Region Stockholm samt särskilda boenden med kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar (SÄBO).

Varje verksamhet ska ha en lokal rutin som beskriver vem som tar hand om den drabbade och hur detta ska ske. Rutinen ska vara känd för alla och enkelt kunna hittas. Använd gärna mallen i handlingsprogrammet.

I preventivt syfte är det viktigt att personal är grundvaccinerad mot Hepatit B.

Uppdateringar i korthet

  • Definition av begreppet tillbud.
  • Flödesschema är uppdaterat med aktuella telefonnummer.
  • Förtydligande av vem som gör vad och när. Omedelbart och i nästa steg.
  • Åtgärderna är uppdelade i tre olika PM, ett för den drabbade, ett för närmaste chef och ett för omhändertagande läkare.
  • Uppdateringar av mallar för lokal rutin och stick- /skärskadejournal.