Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Tidig diagnos av hiv är angeläget både för den som bär på virusen och för samhället. Tidigt insatt behandling minskar virusens påverkan på kroppen och risken att smitta andra. Med dagens effektiva behandling är hiv en kronisk infektion med god prognos. Välbehandlad hiv överförs inte vid sex.

Hiv i Sverige

Under 2021 rapporterades 352 fall av hivinfektion i Sverige. Liksom tidigare år var hivinfektion vanligare bland män (66%). Flest fall rapporterades i åldersgruppen 30–39 år och medianåldern var 36 år. I Stockholm diagnostiserades 38 nya fall av hiv under första halvåret 2022, varav 13 kvinnor 25 män.

Hiv i världen

Enligt statistik från The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS för 2021 lever 38,4 miljoner människor med hiv globalt. 1,5 miljoner fick hiv under 2021 och 650 000 personer dog i aids. Covidpandemin har inneburit en stor negativ påverkan för den globala kampen mot hiv/aids, färre får tillgång till läkemedel och kurvorna för nysmittade i hiv som pekade nedåt innan pandemin går uppåt igen.  

Smittskydd Stockholms information om hiv.