Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Folkhälsomyndigheten har kommit ut med nya riktlinjer avseende smittsamhetsbedömning, isolering av hushållskontakter och provtagningsindikation, vilka träder i kraft 2022-01-21.

Smittsamhetsbedömning

Minimitiden en person med covid-19 behöver stanna hemma sänks från 7 till 5 dagar från symtomdebut. Om symtom saknas räknar man från provtagningsdatum. Ett antal specialsituationer beskrivs i Folkhälsomyndighetens vägledning, bland annat gäller särskilda rutiner för personal inom vård och omsorg. Läs mer nedan i smittskyddsblad och Folkhälsomyndighetens vägledning.

Förhållningsregler till hushållskontakter

Gällande förhållningsregler till hushållskontakter förkortas tiden generellt från 7 till 5 dagar, räknat från indexpatientens symtomdebut. Om symtom saknas räknar man från provtagningsdatum. Personer som fått 3 doser vaccin undantas förhållningsregeln om att stanna hemma från arbete eller skola, men antigentestning rekommenderas då dagligen inför varje arbetspass för personal inom vård och omsorg. Även andra undantag kan göras, se mer information i länkar nedan.

Provtagningsindikation

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin provtagningsindikation. Den har nu en prioriteringsordning för personer med symtom. Vuxna som kan arbeta/studera hemifrån behöver inte provtas vid symtom i en situation där prioritering av provtagning behöver göras. Se länkar nedan.

Tidigare genomgången infektion

Den generella gränsen för när nytt prov inte rekommenderas vid nytillkomna symtom och för hur länge man är undantagen förhållningsregler som hushållskontakt är sänkt från 6 till 3 månader efter genomgången infektion.

 

I samband med detta har smittskyddsblad, sidor på Vårdgivarguiden och 1177 uppdaterats. Viss ytterligare uppdatering av olika dokument/webb-sidor kommer pågå även nästa vecka.

Länkar

Smittskyddsblad för läkare om covid-19. Uppdaterad 2022-04-01.

Smittskyddsblad för patienter om covid-19. Finns på flera språk.

Rutiner för kartläggning av och information till hushållskontakter.

Covid-19 - patientinformation till hushållskontakter

Regionala riktlinjer för provtagning vid covid-19.

Kontakt