Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Folkhälsomyndigheten har beslutat att klinisk smittskyddsanmälan ej behöver göras för covid-19 av laboratorieverifierade fall. Detta gäller från 2022-01-17. Laboratorieanmälan görs som tidigare av diagnosticerande laboratorium. I de fall diagnosen endast konstaterats med antigentest ska klinisk smittskyddsanmälan göras om kriterierna för bekräftat fall är uppfyllda enligt Folkhälsomyndighetens falldefinition. I Region Stockholm rekommenderas alltid att positivt antigentest verifieras med PCR.

OBS! Övriga smittskyddsåtgärder ska även fortsatt göras enligt gällande riktlinjer. Behandlande läkare är ansvarig för att smittspårning utförs och att förhållningsregler ges till patienten och dennes hushållskontakter.

Gällande förhållningsregler till hushållskontakter har de fram till nu räknats sju dagar från indexpatientens provtagningsdatum. Från och med nu ska de i stället räknas från indexpatientens symtomdebut. I de fall indexpatienten ej har symtom räknas tiden från indexpatientens provtagningsdatum. Uppdatering har skett av smittskyddsblad, samt av aktuella sidor på Vårdgivarguiden och 1177.

Rutiner för kartläggning av och information till hushållskontakter.

Covid-19 - patientinformation till hushållskontakter

Kontakt