Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Den 17 januari öppnar en regional kundtjänst som ska hjälpa personer utan svenskt person- eller samordningsnummer att få covidbevis. Kundtjänsten verifierar utförda vaccinationer och skickar information till E-hälsomyndigheten som i sin tur utfärdar vaccinationsbevisen. Man ska vara 16 år eller äldre och vaccinerat sig i Stockholms län. Om man tagit vaccindoserna i olika län ska man kontakta regionen där man tog den senaste dosen.

Covidbeviset postas som rekommenderat brev och man behöver en av PostNord godkänd legitimation för att hämta ut det.

Information om kundtjänsten finns nu på Covidbevis - 1177 Vårdguiden.