Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan 12 januari minst fem månader mellan andra dosen och påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19. Region Stockholm sänker gradvis tiden mellan den andra dosen och påfyllnadsdosen till fem månader.

Invånare som använder bokningsappen Alltid öppet kommer att få ett SMS när de kan boka sin påfyllnadsdos. De som tog sin andra dos för cirka fem och en halv månad sedan, mer specifikt den 27 juli eller tidigare, kan boka tid eller gå på drop-in för sin påfyllnadsdos just nu. 

Under vecka 3 öppnar bokningen upp för invånare som vaccinerat sig med dos två mellan 28 juli - 12 augusti. För invånare som vill boka via telefonbokningen eller vaccinera sig på drop-in gäller samma förutsättningar.

Från och med vecka 4 räknar Region Stockholm med att kunna erbjuda vaccination med minst 5 månaders intervall för samtliga invånare.

Kapacitetsbehov

För länets vaccinatörer innebär det att efterfrågan på vaccination kommer att vara mycket hög under en period. Prognosen för tillkommande behov av påfyllnadsdos är:

  • Vecka 3: 167 196
  • Vecka 4: 191 443

Utöver behovet av tider för vaccination med påfyllnadsdos tillkommer efterfrågade vaccinationer med första och andra dosen, men även de som tidigare fått erbjudande men ännu inte bokat påfyllnadsdos.

Efter vecka 4 kommer det totala behovet av vaccinationstider var ungefär 120 000 tider per vecka under de efterkommande veckorna.