Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det aktuella epidemiologiska läget med fortsatt ökande antal fall av covid-19 motiverar ytterligare anpassning av smittskyddsåtgärder.

Rekommendationen gäller för all personal och studenter verksamma inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt tandvård. Åtgärderna kvarstår tills vidare beroende av det epidemiologiska läget.

All personal och studenter rekommenderas att vid arbete i vård- och omsorgsmiljö inklusive tandvård använda kirurgiskt munskydd IIR tillsammans med heltäckande visir kontinuerligt under hela arbetspasset i alla utrymmen där patienter vistas och i alla personalutrymmen.

Rekommendationer gällande användandet av munskydd. Uppdaterad, gäller från 2022-04-01.