Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm har störst volym av vaccinet Spikevax (Moderna) och lägre tillgång till Comirnaty (Pfizer). Då Spikevax inte rekommenderas till personer 30 år och yngre och då tillgången på Comirnaty är begränsad samt att vaccineffekten blir minst lika bra eller bättre vid blandning av vacciner gäller detta:

  • Alla personer som fyllt 31 år ska erbjudas Spikevax (Moderna) som första-, andra- och/eller påfyllnadsdos oavsett vilket vaccin de fått vid eventuella tidigare doser. 
  • Personer 30 år och yngre ska endast erbjudas Comirnaty (Pfizer).

I riktlinjen framgår också bland annat att invånarna inte kan välja vaccin och att vaccinatören ska avvikelserapportera eventuella kassationer.

Vaccinatörer ska följa Region Stockholms grundläggande principer för vaccin mot covid-19 och gällande instruktioner för användning av olika vacciner. Uppdaterad den 3 februari 2022.