Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Rekommendationen innebär att det från och med idag inte rekommenderas provtagning i ett antal situationer där Region Stockholm i vanliga fall rekommenderar provtagning för personer utan symtom.

För medarbetare inom vård och omsorg innebär det att den medarbetare som exponerats för smitta utanför sitt eget hushåll (på arbete eller fritiden) men är symtomfri och vaccinerad med tre doser inte behöver provta sig i smittspårningssyfte.

Här kan du läsa den tillfälliga rekommendationen i sin helhet