Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Rekommendationen innebär att det från och med idag inte rekommenderas provtagning i ett antal situationer där Region Stockholm i vanliga fall rekommenderar provtagning för personer utan symtom.

För medarbetare inom vård och omsorg innebär det att den medarbetare som exponerats för smitta utanför sitt eget hushåll (på arbete eller fritiden) men är symtomfri och vaccinerad med tre doser inte behöver provta sig i smittspårningssyfte.

Från 13/1-22 gäller en tillfällig rekommendation för att öka möjligheterna för personer med symtom att provta sig för covid-19. Rekommendationen gäller till och med torsdagen den 27/1-22 och kommer därefter omprövas.