Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Om SLSO:s smittspårningsenheten inte har möjlighet att bistå gäller följande:

Provtagning på LSS-boenden

Vid symtom på covid-19 hos en individ på ett LSS-boende kan boendet ringa till närliggande vårdcentral där husläkare skriver remiss på provtagning av indexpatienten och får provsvaret. Om LSS-boendet har sjuksköterska eller annan personal med kunskap om hur provtagning går till kan denne utföra provtagningen för att snabba upp flödet, annars får vårdcentralens medarbetare utföra provtagningen. Om inte LSS-boendet har provtagningsmaterial kan sådant hämtas på närliggande vårdcentral. Även märkning av prover och transport till labb kan göras i samarbete med vårdcentralen.  

Vid ett större smittutbrott på ett LSS-boende kan smittspårningsenheten försöka prioritera detta i samarbete med kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS).

Smittspårning av personal på SÄBO

Trots att smittspårningsenhetens mobila enhet prioriterar smittspårning av personal på SÄBO är efterfrågan nu så stor att deras resurser inte alltid räcker till. Om smittspårningsenheten inte kan åka ut behöver personalen själva boka tid för provtagning via appen Alltid öppet och följa de förhållningsregler som gäller tills svar finns.

Instruktion för hur personal beställer provtagning via det prioriterade personalspåret i appen Alltid öppet.

Provtagning för covid-19 för medarbetare inom vård och äldreomsorg.