Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Rapporterna publiceras varje fredag och nås från samlingssidan Vården under sommaren 2022. På sidan finns även annan praktisk information för vårdgivare om bland annat värmeböljor, remittering och samverkan vid utskrivning.

Samarbete kring patienterna och vägledning av invånarna till rätt vårdform är nyckeln till en god vård under perioden då många är lediga.