Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sedan klockan 02.18 på måndagen har det pågått en stor driftstörning vid SOS Alarm som påverkade samtliga system. I förmiddags hävdes störningen och normala rutiner är nu åter igång.

Under störningen har nödnumret 112 fungerat men det har varit längre svarstider.  Störningen påverkade även dirigeringssystemen som inte fungerade under störningen och man fick använda reservrutiner. SOS Alarm felsöker vad driftstörningen berodde på.

Under störningen användes manuella rutiner, vilket har bidragit till långsammare hantering och orsakat köbildning av prio 2-ambulanser. Det är normal fördelning av ambulanser på akutsjukhusen och extra resurser för att lätta upp köbildningen har kallats in.