Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sverige har blivit tilldelad en liten mängd doser av vaccinet Jynneos (i Europa benämnt Imvanex). Det är personer som har haft nära kontakt med en bekräftat smittad person som kan erbjudas vaccination. Det minskar risken för att insjukna. Vaccination erbjuds inte till personer som redan utvecklat symtom på sjukdomen.  

Vaccination erbjuds i samband med smittspårning 

Endast personer som löper hög risk för att ha blivit smittad kommer erbjudas vaccination i samband med smittspårning av en patient med apkoppor. De kommer bli kontaktade av den mottagning som genomfört smittspårningen och erbjudas vaccination. Vaccinet är mest effektivt om det ges inom fyra dagar från tillfället då personen utsatts för smittorisk, men kan i vissa fall ges upp till 14 dagar efteråt. Personer som har exponerats för viruset kan erbjudas vaccination med en eller två doser, det avgörs av en medicinsk bedömning.  

Hög risk för smitta innebär att en person haft nära kontakt med indexpatienten under den smittsamma perioden. Det kan till exempel vara: 

  • Personer som indexpatienten haft sexuella kontakter med efter att hen blev smittsam  
  • Personer som bott tillsammans och till exempel delat sovrum eller haft nära hudkontakt med indexpatienten efter att hen blev smittsam   

De som erbjuds vaccination upptäcks via smittspårning och kommer att bli kallade till vaccination. Det går inte att själv boka tid för vaccination. Vaccinationen är kostnadsfri.  

Invånare som har symtom som de tror kan vara orsakade av apkoppsvirus ska söka vård genom att ringa 1177. 

Mer information om apkoppor

Smittskydd Stockholms information om apkoppor.