Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Den nuvarande plattformen för Gemensamt vårdregister (GVR) behöver ersättas med en modernare version både för att öka informationssäkerheten och för att kunna hantera nya informationsmängder. Den nya plattformen är i drift och vårdgivarna kan nu börja arbetet för att ansluta sig till den.

Vårdgivarna behöver beställa anpassningar till plattformen av sina systemleverantörer samt införa nya inrapporteringsrutiner enligt kraven för den nya plattformen. Vårdgivarna och deras systemleverantörer kommer att få information och stöd för integrationer och tester från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Varje vårdgivare bekostar sin anpassning till plattformen.

Bakgrund

Gemensamt vårdregister (GVR) är samlingsplats för information om utförd vård och källa till underlag för ersättning till vårdgivare. Den är också källa till data för vårduppföljning samt för rapportering till bland annat SKR:s nationella väntetidsdatabas. Den nuvarande plattformen är omodern och behöver därför förnyas.