Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Införandeprojektet har tidigare informerat om beslutad tidplan för etapp 1 vid införandet av Lifecare SP och kompletterar nu tidplanen med etapp 2. Observera att etapp 2 inte kommer att föregås av någon pilotperiod.

Etapp 1 – pilotperiod vecka 39-41 och breddinförande vecka 42, 2022

Regionfinansierade verksamheter

Samtliga verksamheter som idag använder WebCare

 • ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet)
 • Primärvårdsrehab (inklusive neuroteamen)
 • Hemsjukvård kvällar, nätter och helger

Kommunala verksamheter

 • Handläggare/socialsekreterare inom myndigheter som idag använder WebCare, det vill säga äldre- och funktionshinderområdet

Etapp 2 – breddinförande vecka 5, 2023

Regionfinansierade verksamheter

 • Barn- och ungdomspsykiatri
 • Vuxenpsykiatri
 • Beroendevård (inklusive heldygn för hemlösa)
 • Ätstörningsvård
 • Habilitering
 • De verksamheter inom somatiken för barn och unga som tidigare inte använt WebCare

Kommunala verksamheter

 • Handläggare/socialsekreterare inom myndigheter för socialpsykiatri, barn och unga samt missbruk och beroende som idag har dialog med slutenvården i samband med utskrivning.

Ett nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Lifecare SP, införs i två etapper under 2022 och 2023.