Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Omkring en halv miljon invånare har fått SMS om kvalitetsregister för covid-19 via appen Alltid öppet. Många har loggat in i appen för att läsa om detta. Samtidigt fanns där ett felaktigt vaccinationserbjudande om dos 4, orsakat av ett tekniskt problem. Det resulterade i att ett antal personer, som inte tillhör målgruppen som rekommenderas dos 4, kunde boka vaccination.

Region Stockholm följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vilka målgrupper som ska erbjudas vaccination. Vaccinatörer har därför uppmanats att avboka de felaktiga bokningarna som hann göras innan felet åtgärdades tidigare idag.