Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Inför sommaren påminner Vårdhygien Stockholm om förebyggande åtgärder för Legionella.

Riktlinjer för att handlägga fall av misstänkt vårdrelaterad legionellainfektion. Handlingsprogrammet gäller i slutenvården och särskilda boenden i Stockholms län.

Dessa åtgärder skall alltid tillämpas.