Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Patienter som har bokade besök i vården ska åka dit som vanligt om inte vårdgivaren informerat om något annat.

Händelsen och dess orsaker kommer att analyseras och förebyggande åtgärder kommer att vidtas.