Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Resultatet kommer från graviditetsenkäten som undersöker kvinnors upplevelse av sin hälsa och deras erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och tiden därefter.

- Det är glädjande att se att vår satsning ger resultat. En ökning från 32 procent under 2021 till 44 procent under 2022 visar att fler och fler kvinnor upplever en mödra- och förlossningsvård där de får alla sina vårdbehov tillgodosedda. Detta tack vare det fantastiska arbete medarbetarna inom mödravården och förlossningsvården gör varje dag, säger Nicole Silverstolpe, regional förlossningssamordnare.

Kvinnor som fött barn under perioden 1 januari - 15 juni 2022 har svarat på frågorna i graviditetsenkäten och 74% anger att de kände sig helt och hållet trygga med vården under förlossningen, vilket är samma nivå som året innan. Tre av fyra kvinnor anger också att de är helt och hållet nöjda med tiden barnmorskan var närvarande i förlossningsrummet (74% jämfört med 73% året innan).  

Om graviditetsenkäten

Graviditetsenkäten genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Syftet med enkäten är att fånga kvinnornas upplevelse av sin hälsa och deras erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och tiden därefter. Målsättningen är att öka kunskapen om vårdens kvalitet utifrån kvinnors perspektiv.

Enkäten ger regioner och verksamheter ett viktigt underlag för utvecklingsarbete utifrån gravida och nyblivna mammors behov. SKR har sammanställt resultaten från det första året med Graviditetsenkäten i en rapport. Resultaten är från perioden 1 december 2020 – 30 november 2021.