Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Provtagning för covid-19 görs enligt rutin av personer med medicinsk indikation, patienter och personal inom hälso- och sjukvård samt omsorgstagare och personal inom äldreomsorg och övriga omsorgsverksamheter. Dessutom testas personer utan symtom vid inläggning i slutenvård, inför vissa operationer/ingrepp, vid inflytt till särskilda boenden för äldre samt i vissa fall i samband med smittspårning i vård och omsorg.

För tillfället ökar andelen positiva test. Därför kommer rutinerna för provtagning att fortsätta gälla fram till och med 31 augusti.

Samlingssida med information och aktuella rutiner som gäller för provtagning av covid-19 i Region Stockholm.

Även rutinerna för source control, både för patienter, personal och medföljare kvarstår till 31 augusti:

Rekommendationer gällande användandet av munskydd. Uppdaterad, gäller från 2022-04-01 och tills vidare.

Rekommendationer gällande användandet av munskydd. Uppdaterad, gäller från 2022-04-01 och tills vidare.