Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sidan uppdateras med nyheter och lägesrapporter vilket hjälper att hålla dig uppdaterad om läget i vården och pandemin. Informationen kan också vara ett stöd i planeringen under sommaren och som introduktion för semestervikarier.

Under sommarperioden är samarbetet mellan regionala och kommunala vård- och omsorgsgivare extra viktigt. På samlingssidan kan du läsa om vad som gäller i utskrivningsprocessen och vikten av sammanhållen vård och omsorg.

Samarbete kring patienterna och vägledning av invånarna till rätt vårdform är nyckeln till en god vård under perioden då många är lediga.