Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Detta innebär bland annat att regionen kan komma att ställa frågor eller begära intygande vid olika tidpunkter inom ramen för inköpsprocessen. Det kan bland annat handla om när ett LOU-kontrakt ska tilldelas, en LOV-ansökan ska godkännas och när avtal ska ändras och följas upp.