Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Under covid-19 pandemin har flera nya åtgärder för smittförebyggande arbete införts. En vårdhygienisk vägledning är framtagen med syfte att arbeta på ett likartat sätt för alla patienter med misstänkt luftvägsinfektion inom öppenvård.

Läs mer om det här: