Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Störningarna innebär att det inte går att skriva in nya uppgifter i journalerna. Det finns en läskopia tillgänglig så behandlande vårdpersonal har tillgång till journalerna men kan inte föra in nya uppgifter.

Felsökning av it-miljön pågår. Det finns i nuläget ingen prognos för när problemen kan vara åtgärdade.

Region Stockholms regionala särskilda sjukvårdsledning, RSSL, har aktiverat stabsläge för att följa utvecklingen och ha beredskap att genomföra åtgärder och fatta de beslut som behövs.