Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Test för hiv och syfilis erbjuds i Preventhiv:s tält i Pride Park 3 augusti kl. 16.00-21.30 samt 4–6 augusti kl. 14.30-21.30. Testningen genomförs av sjukvårdspersonal från Region Stockholm, enkelt och kostnadsfritt.

I tältet finns det också möjlighet att få information om hiv, syfilis och säkrare sex. Medarbetare från Posithiva gruppen, en medlemsorganisation för personer som lever med hiv, finns tillgängliga för personliga samtal.

Antalet hivtester minskade med ca 16 % från 126 456 under 2019 till 108 456 under 2020. Och antalet nydiagnostiserade med hiv minskade med 50 % från 100 under 2019 till 50 under 2021. Minskningen bedöms vara relaterad till covid-19-pandemin.

Det bästa sättet att förebygga hiv, syfilis och andra könssjukdomar är att ha säkrare sex. Könssjukdomar ger ofta inga symtom, det bästa sättet att säkert veta om en är smittad är att testa sig. De flesta könssjukdomar går att bota, men ju tidigare de upptäcks desto lättare är de att behandla.

Att leva med Hiv

Cirka 8 000 personer i Sverige lever med en känd hivinfektion och ytterligare cirka 450 personer diagnostiseras årligen. De flesta berättar inte det för någon. Det svåraste för många är inte sjukdomen i sig utan andras okunskap, som gör att de riskerar att mötas av fördomar och särbehandling. Välbehandlad hiv, vilka de allra flesta lever med, överförs inte vid sexuella kontakter.

Syfilis har börjat öka

Förr i tiden var syfilis en mycket vanlig sexuellt överförd smitta, men sjukdomen blev alltmer sällsynt i Sverige mot 1900-talets slut. I andra delar av världen är syfilis dock fortfarande vanligt. De senaste åren har syfilis börjat öka i Sverige, framför allt i storstäderna bland män som har sex med män. 

Mer information

Om testningen i Pride Park, Preventhiv, varför det är viktigt att testa sig och var det går att testa sig året om:

Om vad som händer Stockholm Pride 1–7 augusti - festivalen, aktiviteter i Pride Park och föreläsningar i Pride House: