Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Beslut om tidsbegränsade tilläggsuppdrag för att ta emot geriatriska patienter har fattats vid olika skeden under covid-19-pandemin för att stärka upp hälso- och sjukvårdssystemet när platsläget varit ansträngt. Under sommaren behövs återigen denna förstärkning och vårdvalen Specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus och Specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus får ett tidsbegränsat tilläggsuppdrag för geriatriska patienter under perioden 2022-07-01 till 2022-08-31.

Patienter som tas emot av vårdgivare inom de aktuella avtalen för specialiserad rehabilitering ska vara inskrivna och remitterade från slutenvårdsavdelning (gäller ej geriatrisk vårdavdelning) vid akutsjukhus och ska ha bedömts vara i behov av geriatrisk vård innan överflyttning. Geriatrisk patient ska inte tas emot inom de aktuella avtalen för specialiserad rehabilitering om det finns ledig vårdplats på geriatrisk klinik.

Mer information om vårdvalet och aktuellt vårdplatsläge

Efter större kirurgiska ingrepp, för skador i rörelseorgan och multipla skador i organsystem eller vid komplicerat efterförlopp med påtagliga symtom och nytillkomna funktionsnedsättningar efter behandling.

För vuxna patienter med påtagliga symtom och funktionsnedsättningar, och multiskadade patienter med symtom från nervsystemet. Uppdragsbeskrivning, ansökan, förfrågningsunderlag, rapportering och kontaktuppgifter.